Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 77337956

Akte van oprichting: Stichting Fietsmaatjes Nuenen 

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 860976129

Adres van de Stichting is: A. Blommelaan 13, 5671 EG Nuenen

E-mail: info@fietsmaatjesnuenen.nl

Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0352 2759 44
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nuenen

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nuenen.
De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nuenen zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Nuenen. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.

Jaarverslag / jaarrekening

Hieronder vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen van Stichting Fietsmaatjes Nuenen.

2021: Jaarverslag en jaarrekening

Gedragscode

Als stichting Fietsmaatjes Nuenen houden wij ons aan de hier te lezen gedragscode.

Vertrouwenspersoon

Indien binnen de stichting een gedrag signaleert wordt dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode en/of bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar via onze voorzitter.